Anbetung der Hirten

Anbetung der Hirten
Tintoretto (Jacopo Robusti): Anbetung der Hirten, Undatiert, Bild 1/2
Tintoretto (Jacopo Robusti): Anbetung der Hirten, Undatiert, Bild 1/2
Tintoretto (Jacopo Robusti): Anbetung der Hirten, Undatiert, Bild 2/2
Verona, Museo di Castelvecchio, Saal 22
Verona, Museo di Castelvecchio, Saal 22, Bild 1/2
Verona, Museo di Castelvecchio, Saal 22, Bild 1/2
Verona, Museo di Castelvecchio, Saal 22, Bild 2/2
Datenschutz