Anbetung der Könige

Position
Künstler
Jakob Beinhart (Werkstatt)
um 1460 Geislingen an der Steige - um 1525 Breslau
Anbetung der Könige
Jakob Beinhart (Werkstatt): Anbetung der Könige, Ende 15. Jhd., Bild 1/4
Jakob Beinhart (Werkstatt): Anbetung der Könige, Ende 15. Jhd., Bild 1/4
Jakob Beinhart (Werkstatt): Anbetung der Könige, Ende 15. Jhd., Bild 2/4
Jakob Beinhart (Werkstatt): Anbetung der Könige, Ende 15. Jhd., Bild 3/4
Jakob Beinhart (Werkstatt): Anbetung der Könige, Ende 15. Jhd., Bild 4/4
Werke in der Umgebung (1349 - 1558)
Breslau, Nationalmuseum, 1. OG, schlesische Kunst 14.-16. Jhd., Flur
Breslau, Nationalmuseum, 1. OG, schlesische Kunst 14.-16. Jhd., Flur
Jetziger Standort
Datenschutz