Die drei Philosophen

Die drei Philosophen
Giorgio da Castelfranco (Giorgione): Die drei Philosophen, um 1508 - 1509, Bild 1/2
Giorgio da Castelfranco (Giorgione): Die drei Philosophen, um 1508 - 1509, Bild 1/2
Giorgio da Castelfranco (Giorgione): Die drei Philosophen, um 1508 - 1509, Bild 2/2
Wien, Kunsthistorisches Museum, Kabinett 4
Wien, Kunsthistorisches Museum, Kabinett 4, Bild 1/2
Wien, Kunsthistorisches Museum, Kabinett 4, Bild 1/2
Wien, Kunsthistorisches Museum, Kabinett 4, Bild 2/2
Datenschutz