Anbetung der Hirten

Künstler
Hendrick Goltzius
1558 Bracht - 29. Dezember 1616 oder 1. Januar 1617 Haarlem
Anbetung der Hirten
Hendrick Goltzius: Anbetung der Hirten, Nach 1599
Hendrick Goltzius: Anbetung der Hirten, Nach 1599
Hendrick Goltzius: Anbetung der Hirten, Nach 1599
Hendrick Goltzius: Anbetung der Hirten, Nach 1599
Berlin, Staatliche Museen, Gemäldegalerie ("Berliner Wunder"), Kabinett 5
Berlin, Staatliche Museen, Gemäldegalerie ("Berliner Wunder"), Kabinett 5
Berlin, Staatliche Museen, Gemäldegalerie ("Berliner Wunder"), Kabinett 5
Berlin, Staatliche Museen, Gemäldegalerie ("Berliner Wunder"), Kabinett 5
Datenschutz