Junger Faun bläst auf der Syrinx

Junger Faun bläst auf der Syrinx
Jacopo Palma il Vecchio (Jacomo Nigretti de Lavalle): Junger Faun bläst auf der Syrinx, Um 1513 - 1515
Jacopo Palma il Vecchio (Jacomo Nigretti de Lavalle): Junger Faun bläst auf der Syrinx, Um 1513 - 1515
Jacopo Palma il Vecchio (Jacomo Nigretti de Lavalle): Junger Faun bläst auf der Syrinx, Um 1513 - 1515
München, Alte Pinakothek, Obergeschoss Kabinett 4-7
München, Alte Pinakothek, Obergeschoss Kabinett 4-7
München, Alte Pinakothek, Obergeschoss Kabinett 4-7
München, Alte Pinakothek, Obergeschoss Kabinett 4-7
München, Alte Pinakothek, Obergeschoss Kabinett 4-7
München, Alte Pinakothek, Obergeschoss Kabinett 4-7
Jetziger Standort
Datenschutz