Hl. Anna Selbdritt

Hl. Anna Selbdritt
Meister des Bartholomäusaltars: Hl. Anna Selbdritt, um 1495, Bild 1/2
Meister des Bartholomäusaltars: Hl. Anna Selbdritt, um 1495, Bild 1/2
Meister des Bartholomäusaltars: Hl. Anna Selbdritt, um 1495, Bild 2/2
München, Alte Pinakothek, Obergeschoss Saal III
München, Alte Pinakothek, Obergeschoss Saal III, Bild 1/4
München, Alte Pinakothek, Obergeschoss Saal III, Bild 1/4
München, Alte Pinakothek, Obergeschoss Saal III, Bild 2/4
München, Alte Pinakothek, Obergeschoss Saal III, Bild 3/4
München, Alte Pinakothek, Obergeschoss Saal III, Bild 4/4
Jetziger Standort
Datenschutz