Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren

Position
Künstler
Johann Joseph Christian
1706 Riedlingen - 1777 Riedlingen
Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768
Werke in der Umgebung (1700 - 1754)
Datenschutz