Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren

Position
Künstler
Johann Joseph Christian
1706 Riedlingen - 1777 Riedlingen
Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 1/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 1/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 2/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 3/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 4/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 5/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 6/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 7/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 8/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 9/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 10/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 11/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 12/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 13/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 14/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 15/16
Johann Joseph Christian: Stuckfiguren in der Klosterkirche Ottobeuren, 1755 - 1768, Bild 16/16
Werke in der Umgebung (1700 - 1754)
Datenschutz