Kunstepoche Frührenaissance, Neapel

Francesco Laurana
1430 Vrana bei Zadar - 1502 Avignon
Giotto di Bondone (Giotto)
Vespignano - 1337 Florenz
Datenschutz