Kunstepoche Protorenaissance (Vorrenaissance)

Barnaba da Modena (Barnaba Agocchiari)
um 1328 Modena - nach 1386
Datenschutz