Fra Filippo Lippi ( Florenz - 1469 Spoleto)

Werke (1441 - 1465)
Datenschutz